CKV Termijnrekening

 

Laat uw spaargeld optimaal renderen

In tegenstelling tot de klassieke spaarrekening zet u met een termijnrekening uw geld voor een bepaalde periode vast.

Tijdens deze looptijd kunt u geen geld opnemen. Maar dankzij de termijnrekening ontvangt u een nog hogere rentevoet!

Bij CKV Spaarbank kunt u terecht voor de volgende termijnrekeningen, afhankelijk van uw keuze van intrestuitkering:

- comfortrekeningen

- temporekeningen

- relaxrekeningen

- targetrekeningen

 

Hoog rendement en kapitaalszekerheid

De termijnrekeningen van CKV zetten allemaal in op een hoog rendement en volledige kapitaalszekerheid.
De intrest ligt vast en wordt u maandelijks (comfort), halfjaarlijks (tempo), jaarlijks (relax) of gekapitaliseerd (target) uitbetaald.
Ook de looptijd wordt van tevoren vastgelegd.
Met uitzondering van de targetrekening die een minimum van 2 jaar kent, kunt u kiezen voor verschillende looptijden.

 

De "relaxrekening" : uw garantie op een hoog rendement en kapitaalszekerheid.

De relaxrekening heeft het doel de titularis van de rekening een hoog rendement
te bezorgen. Bij de relaxrekening wordt de intrest jaarlijks uitbetaald.
De volgende looptijden zijn mogelijk:

  • 1 jaar
  • 2 jaar
  • 3 jaar
  • 5 jaar
  • 7 jaar
  • 8 jaar
  • 10 jaar

Het rendement op de relaxrekening behoort tot de hoogste rendementen die
beschikbaar zijn in België waarbij volledige kapitaalsgarantie verzekerd wordt.

 

De relaxrekening: uw veiligheid

De relaxrekening betekent voor de belegger veiligheid. Het is immers geen
beleggingsfonds, dat huist in een afzonderlijke juridische entiteit (in het
buitenland), maar een termijnrekening die rechtstreeks bij de bank wordt
geopend. Bijgevolg zijn ook geen toetredingskosten verschuldigd. Net zoals bij
een spaarrekening of een kasbon behoort uw belegging tot de werkmiddelen van
de spaarbank die erkend is en gecontroleerd wordt door o.m. de autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten.

Bovendien garandeert het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële
instrumenten ieder product dat op naam van een cliënt wordt afgesloten tot
100.000,00 €.

 

De relaxrekening: Praktische werking

Een relaxrekening kan worden geopend bij NV Kredietgroep Goessens.

Bij inschrijving wordt steeds een spaarrekening geopend bij de bank. Hiertoe
wordt een openingsformulier opgemaakt en ondertekend door de inschrijver die
optreed als rekeninghouder. Op de spaarrekening kunnen volmachten worden
opgenomen. De eigenlijke inschrijving gebeurt aan de hand van een
inschrijvingsformulier waarop de gegevens zoals o.m. het bedrag en de looptijd
worden vermeld. Omwille van de witwasreglementering dient de spaarbank
steeds over een kopie van de identiteitskaart te beschikken van alle betrokken
cliënten.
De uitkering op de tussentijdse vervaldagen en op de eindvervaldag gebeurt op
de spaarrekening van de titularis. De vervaldagen vallen steeds op dezelfde dag
van de inschrijving of de eerstvolgende bankwerkdag.
Het bedrag van de uitkering ligt vast en wordt uitgedrukt in een jaarlijkse
intrestvoet.
De uitkering van intresten is onderworpen aan de roerende voorheffing welke
door de spaarbank automatisch wordt afgehouden.
Na ontvangst en verwerking van de documenten door de spaarbank ontvangt U
per post een bevestigingsbericht in de vorm van een rekeninguittreksel waarop
alle kenmerken vermeld staan. Tijdens de looptijd van de relaxrekening ontvangt
U verder geen rekeninguittreksels meer van de spaarbank.

 

De relaxrekening: verdere vragen

Hebt U nog vragen dan kunt U terecht bij uw gevolmachtigde agent of bij de
dienst deposito’s van Centrale Kredietverlening NV, Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem, Tel: 056/62.92.84, Fax: 056/61.10.79, E mail: sprek@ckv.be
 

 

   
 
      20318 unieke bezoekers
   
 HOME | KREDIETEN | SPAREN | VERZEKERINGEN | MEDEWERKERS | CONTACT| SITEMAP webdesign by ICT design
 
Home E-mail Sitemap