Privacy Policy

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Uw persoonlijke gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik door NV Kredietgroep Goessens. Zij kunnen evenwel ter beschikking worden gesteld van een kredietverzekeraar ( wiens identiteit op uw eenvoudig verzoek zal worden meegedeeld ) voor de toekenning van een eventuele kredietaanvraag.
Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ons de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, marktonderzoek, nieuwsbrief of direct mail. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen vastgelegd bij Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft U  recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot NV Kredietgroep Goessens.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke gegevens

Wij kunnen gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze site gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

   
 
      20318 unieke bezoekers
   
 HOME | KREDIETEN | SPAREN | VERZEKERINGEN | MEDEWERKERS | CONTACT| SITEMAP webdesign by ICT design
 
Home E-mail Sitemap