Autoverzekering
   
    Brandverzekering
   
    Familiale verzekering
   
    Levensverzekering
   
    Pensioensparen
   
    Rechtsbijstandsverzekering
   
    Reisverzekering
   
    Uitvaartverzekering
   
 
     
     
 

In de sector "autoverzekeringen" onderscheidt men enerzijds de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en anderzijds de zaakverzekering (beter gekend als de "omniumverzekering").


De verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
 
Deze verzekering is gericht op de dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die iemand kan oplopen ingevolge het gebruik van een motorrijtuig op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of voor een zeker aantal personen. Het is een verplichte verzekering in die zin dat een motorrijtuig pas tot het verkeer wordt toegelaten wanneer de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven gedekt is door een verzekering. De verplichting tot het sluiten van de verzekering rust op de eigenaar van het motorrijtuig ongeacht of hij het zelf zal besturen of niet. Op de miskenning van deze verplichting staan strafrechtelijke sancties (gevangenisstraf, geldboete, verval van het recht tot sturen tot zelfs inbeslagname van het motorrijtuig).

De personen van wie de aansprakelijkheid verplicht gedekt is, zijn in hoofdzaak de eigenaar, iedere houder (=diegene die de feitelijke heerschappij over het voertuig heeft), iedere bestuurder en de vervoerde personen (bv. de passagier wiens aansprakelijkheid in het gedrang komt doordat hij plots de autodeur opent en hierdoor schade berokkent aan een derde).

De gedekte schade omvat het geheel van de door het verzekerde motorrijtuig aan personen (lichamelijke) en aan goederen (materiële) toegebrachte schade, met inbegrip van de schade toegebracht aan de inzittenden van het motorrijtuig.
 


De zaakverzekering (omnium)

Wanneer de schade tengevolge van een ongeval aan het verzekerde voertuig zelf gedekt is, spreekt men van een omniumverzekering. Deze verzekering strekt tot de vergoeding van de eigen schade, ongeacht of men verantwoordelijk is voor het ongeval. Hiervoor dient wel een hogere verzekeringspremie te worden betaald aan de verzekeraar. Er bestaat ook een tussenvorm (de zogenaamde "kleine omnium") waarbij bepaalde eigen schade-elementen nog gedekt zijn, maar niet de volledige eigen schade in alle omstandigheden.

Vaak wordt voor een volledige omniumverzekering geopteerd wanneer de wagen nieuw werd aangeschaft om dan na enkele jaren over te schakelen naar de verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

   
 
      20014 unieke bezoekers
   
 HOME | KREDIETEN | SPAREN | VERZEKERINGEN | MEDEWERKERS | CONTACT| SITEMAP webdesign by ICT design
 
Home E-mail Sitemap