Autoverzekering
   
    Brandverzekering
   
    Familiale verzekering
   
    Levensverzekering
   
    Pensioensparen
   
    Rechtsbijstandsverzekering
   
    Reisverzekering
   
    Uitvaartverzekering
   
 
     
     
 

Ook in de sector brandverzekeringen kan men enerzijds de brandverzekering-zaakverzekering onderscheiden en anderzijds de aansprakelijkheidsverzekering in geval van brand.
 


De brandverzekering-zaakverzekering

De brandverzekering is het typevoorbeeld van een zaakverzekering : een onroerend goed en de de inboedel worden gedekt tegen het risico van beschadiging of vernieling door brand. 
Het begrip "brand" dient ruim te worden begrepen : het betreft de schade die het gevolg is van een vlam, warmte of schadelijke dampen/rook door het vuur vrijgemaakt. Er moet dus noodzakelijkerwijze sprake zijn van vuur of vlammen. Deze vlammen moeten abnormaal zijn : het moet ontstaan op een plaats die daarvoor niet bestemd is. Zo zal de schade aan een voorwerp dat in een open haard gevallen is niet kunnen worden vergoed. Schroeischade is eveneens van dekking uitgesloten vermits er geen sprake is van vuur of vlammen, maar slechts van brandvlekken ingevolge het gebruik van een strijkijzer of bv. veroorzaakt door sigaretten of andere rookwaren.
De brandverzekering beperkt zich niet tot de dekking van brand alleen. Zo werd de dekking bij wet verplicht uitgebreid tot schade ingevolge stormen of onweer. In elk concreet geval moet in de verzekeringspolis nagekeken worden welke schade al dan niet gedekt is. Opgelet : het is niet omdat in de verzekeringspolis een bepaalde waarborg niet is opgenomen dat deze schade niet gedekt is ! De wet op de landverzekeringsovereenkomst schrijft suppletief (=wanneer niet anders bedongen is in de polis) de dekking voor van schade die veroorzaakt is door volgende risico's : blikseminslag, ontploffing, implosie, neerstorting van of het getroffen worden door luchtvaartuigen (vliegtuigen, helicopters, satellieten, en andere ruimtetuigen) en aanraking met of het getroffen worden door voertuigen of dieren.

 

   
 
 
   
 HOME | KREDIETEN | SPAREN | VERZEKERINGEN | MEDEWERKERS | CONTACT| SITEMAP webdesign by ICT design
 
Home E-mail Sitemap